آموزشگاه فنی و حرفه ای راستین از سال 1400 در استان خراسان رضوی ، شهر مشهد شروع به فعالیت کرده است. آموزشگاه راستین در حوزه ایمنی و بهداشت رسته ماساژ فعالیت دارد و مجری برگزاری دوره ها و کارگاه های ماساژ میباشد . این آموزشگاه زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای میباشد .

آموزشگاه راستین

دوره های آموزشی

 

دوره کاربر ماساژ

نظرات برخی از هنرآموزان

اراده آهنین های آکادمی راستین