یادگیری حرفه ماساژ چند مرحله داره؟

 • 1. یادگیری سبک پایه

  اولین و مهم ترین مرحله برای ماساژیست شدن مشاهده بیشتر

  برای شروع حرفه ماساژ شما نیاز دارید تا سبکی را آموزش ببینید که در ایران بیس شروع ماساژ می باشد .

 • 2. انتخاب آموزشگاه مناسب

  مشاهده بیشتر

  بعد از تصیم گیری برای یادگیری حرفه ماساژ ، مرحله انتخاب آموزشگاه مناسب است . بهترین راه برای پیدا کردن آموزشگاه مناسب استفاده از تجربیات هنراموزان قبلی هر آموزشگاه و همچنین جست و جو در شبکه های اجتماعی و گوگل است .

 • 3. ثبت نام

  مشاهده بیشتر

  بعد از انتخاب آموزشگاه مورد نظر به مرحله ثبت نام خواهید رسید که با انجام مراحل آن و مشخص کردن سبک مورد نظر کار شما در مرحله ثبت نام به پایان میرسد

 • 4. شرکت در دوره های ثبت نام شده

  مرحله آغاز شدن ماساژیست شدن مشاهده بیشتر

  با گذراندن دوره مورد نظر خود در دو سرفصل عملی و تئوری میتوانید خود را جز دسته ماساژیست ها به حساب بیاورید. 

 • 5. آزمون عملی فنی و حرفه ای

  اخرین مرحله مشاهده بیشتر

  آخرین مرحله در پروسه ماساژیست شدن قبولی در آزمون تئوری فنی و حرفه ای است و بعد از قبولی در آزمون شما وارد حرفه ماساژ شدید و آماده ورود به بازار کار می باشید .